П Р О Д У К Т О В   К А Т А Л О Г


 
 
 
 
C.Hilzinger-Thum
НОВИ ПРОДУКТИ

КОНТАКТНИ ВАЛОВЕ,КОЛЕЛА И РОЛКИ
ДИСКОВЕ,ЧЕТКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОСЕНЪЦИ
АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ
АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ ОТ НЕТЪКАН АБРАЗИВЕН МАТЕРИАЛ
==========ДИСКОВЕ ЗА ПОЛИРАНЕ ОТ СЕЗАЛ ==========
ДИСКОВЕ ЗА ПОЛИРАНЕ ОТ ПЛАТ
ЕКИПИРОВКА

 

Тип

Кратко описание

Typ С 1/К

Сезалов диск

Приложение: обработка на външни и вътрешни страни на изделия с вдлъбнатини от стомана, желязо и не съдържащи желязо метали, плоски повърхности посредством вал с няколко диска; шлифоване на отделна зона с един диск на ръчни и автоматични машини и роботи.

Срязана под ъгъл 45° сезаловата тъкан е закрепена със стоманен захват, прошита със стъпка 1 см.

Диска е предназначен за предполировка, осигурява високо отнемане на материал и малко образуване на прах.

 

Външен диаметър: 150 - 980 мм

Широчина: 16, 18 или 22 мм

Слоеве: 6 - 12

Стъпка на шева: 5, 10 мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 1/К Mini

Сезалов диск

Приложение: обработка прибори за хранене, изделия с вдлъбнатини, профили oт стoмана, желязо и метали, не съдържащи желязо на ръчни, автоматични машини или роботи.

Разрязана под ъгъл 45° сезаловата тъкан е закрепена със стоманен захват, прошита със стъпка 1 см.

Диска е предназначен за предполировка, осигурява високо отнемане на материал и малко образуване на прах.

 

Външен диаметър: 70 - 230 мм

Широчина: 10 - 15 мм

Слоеве: 4 - 6

Стъпка на шева: 5, 10 мм

Присъединителни отвори: 19/6, 24/6 и 32/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 10/К

Компактен сезалов диск с остри краища - груби гънки

Приложение: обработка на изделия с вдлъбнатини, плоски заготовки, режещи инструменти, краища и дъна на тенджери, гладеща част на ютии с автоматични машини и роботи.

Прошита сезалова и памучна тъкан, разрязана под ъгъл 45 ° закрепена със стоманен захват, гънките са по-интензивни в сравнение с диск тип С8/К.

Диска работи грубо, много стабилно, осигурява високо отнемане на материал.

 

Външен диаметър: 230 - 1000 мм

Широчина: 22 - 25 мм

Стъпка на шева: 1см

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 11/К

Сезалов диск с остри краища и груби гънки

Приложение: обработка на изделия от стомана, режещи инструменти и остриета на автоматични машини и роботи.

Прошита сезалова и памучна тъкан, разрязана под ъгъл 45 ° закрепена със стоманен захват, гънки степенчати.

Благодарение на откритите гънки диска работи външно по-еластично, много стабилно, осигурява високо отнемане на материал.

 

Външен диаметър: 230 - 1000 мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 13

Сезалов диск с остри краища - вълнообразен

Приложение: обработка на обемни изделия, тенджери, тръби, плоска предполировка. Възможнo e присъединяване на блок от няколко диска за непрекъсната полировка без преходи. Един диск е идеално подходящ за груба обработка на ъгли (плочи на ютии, тенджери). Използва се за непрекъсната полировка на осцилиращи и неосцилиращи автомати.

Прошита сезалова и памучна тъкан, разрязана под ъгъл 45° закрепена със стоманен захват, диск или корпус от картон; гънки равномерни, плътно притиснати една в друга.

Благодарение на агресивноста на гънките, тяхната стабилност, диска позволява постигане на високо качество, дълга  употреба.

 

Външен диаметър: 300 - 430 мм нормална плътност

                               400 - 600 мм плътни и много плътни

Широчина: 25 мм

Плътност: нормална С13, плътна С13/D, много плътна С13/XD

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 8/К

Сезалов диск с остри краища

Приложение: обработка на алуминиеви профили, плоскости, тръби, силнопрофилирани изделия с ръчни, автоматични машини и роботи.

Прошита сезалова и памучна тъкан, разрязана под ъгъл 45° закрепена със стоманен захват, неравномерно разпределени гънки с вълнообразна форма придават на диска еластичност, позволяват му добре да повтаря формата на обработваната повърхност.

 

Външен диаметър: 150 - 600 мм

Широчина: 20 мм

Слоеве: 4

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 8/К Mini

Сезалов диск с остри краища

Приложение: обработка прибори за хранене, изделия с вдлъбнатини, профили на ръчни, автоматични машини и роботи.

Прошита сезалова и памукова тъкан, разрязана под ъгъл 45° закрепена със стоманен захват, неравномерно разпределени гънки с вълнообразна форма придават на изделието еластичност, позволяват му добре да повтаря формата на обработваната повърхност.

 

Външен диаметър: 70 - 250 мм

Широчина: 10 - 15 мм

Слоеве: 2 - 4

Присъединителни отвори: 14/6, 19/6, 24/6, 32/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 2

Сезалов диск

Приложение: ръчна полировка.

Стандартни щамповани кръгове от тънък сезал разрязни под ъгъл 90 ° еластични, универсални в използването.

Възможна е комплектация на диска с комбинирани слоеве сезал и памук. Такъв диск се използва по-дълго и ефективно.

 

Външен диаметър: 50 - 500 мм

Широчина: 4 - 25 мм

Стъпка на шева: 0,5 см, 1 см

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 3/K

Диск - сезал въже

Приложение: обработка на силно деформирани изделия, на ръчни, автоматични машини и роботи.

Сезалови въженца закрепени със стоманено захващане, много гъвкъв и мек, значително добре повтаря формата на изделието в сравнение с диск С4/К.

 

Външен диаметър: 200 - 500 мм

Широчина: 20 - 25 мм

Стъпка на шев: няма или 1см

 

Typ С 4/К

Диск - сезал въже

Приложение: обработка на алуминиеви профили, ламарина, прибори за хранене, обемни изделия, тенджери, тръби, силно деформирани заготовки на ръчни, автоматични машини и роботи .

Сезалови въженца закрепени със стоманено захващане високоеластични, с дълъг срок на употреба, прост и универсален за използване.

 

Външен диаметър: 200 - 500 мм

Широчина: 20 - 25 мм

Стъпка на шев: няма или 1см

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 3

Диск - сезал въже

Приложение: обработка на прибори за хранене на автоматични машини.

Сезалови въженца закрепени на стоманен пръстен, много мек и гъвкав.

 

Външен диаметър: 60 - 230 мм

Широчина: 5 мм

Присъединителни отвори: 14/6, 19/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 3/KU

Диск - сезал въже на пластмастмасов корпус

Приложение: обработка на прибори за хранене, дръжки, мивки на автоматични машини.

Възможна комплектация: прав и със заоблени краища.

Диска е по-гъвкав в сравнение с диск C4/KU.

 

Външен диаметър: 60 - 110 мм

Широчина: 15 - 50 мм

Присъединителни отвори: 19/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 4/KU

Диск - сезал въже на пластмастмасов корпус

Приложение: обработка на прибори за хранене, дръжки, мивки на автоматични машини.

Възможна комплектация: прав и със заоблени краища.

Диска е по-твърд в сравнение с диск C3/KU.

 

Външен диаметър: 60 - 110 мм

Широчина: 15 - 50 мм

Присъединителни отвори: 19/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 4/SR

Диск - сезал въже на стоманена тръба

Приложение: обработка на прибори за хранене, дръжки, мивки на автоматични машини.

Възможна комплектация: прав и със заоблени краища.

Диска е с дълъг срок на използване, по-плътен и агресивен в сравнение с диск C4/KU.

Алтернативен диск C3/SR на стоманена тръба - по-гъвкав в сравнение с С4/SR.

 

Външен диаметър: 60 - 230 мм

Широчина: 15 - 150 мм

Присъединителни отвори: 19/6, 24/6 - шестостен, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 4W/KK

Диск - сезал въже

Приложение: обработка на прибори за хранене на автоматични машини.

Еластичен сезал закрепен на пластмасов корпус.

Възможна комплектация: прав или профилиран.

 

Външен диаметър: 180 - 300 мм

Широчина: 30 - 150 мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 8W/KK

Диск - сезал и памук

Приложение: обработка на прибори за хранене на автоматични машини.

Прошити слоеве сезал и памук, разрязани под ъгъл 45°, гънки леко вълнообразни, неравномерни.

Възможна комплектация: прав или профилиран.

 

Външен диаметър: 150 - 350 мм

Широчина: 20 - 150 мм

Присъединителни отвори: 19/6, 24/6, 32/6 - шестостен, мм

                                        45KN, 70KN - прорез, мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 20

Диск - сезал ламели

Приложение: непрекъсната обработка без преходи на изпъкнали изделия, тръби, обръчи, алуминиеви профили, прибори за хранене, дръжки, съдове, предполировка на ръчни и автоматични машини.

Сезала и памука са зашити в ламели, разрязани под 45°, закрепени на пластмасов корпус (непрекъснато колело).

Благодарение на комбинацията между памук и сезал диска обезпечава при обработка по-висок блясък в сравнение с диск С19.

Диска е гъвкав, повтарящ формата на изделието, с дълъг срок на използване.

 

 

Външен диаметър: 350 - 1000 мм

Широчина: 30 - 100 мм

Импрегниране: всички видове

 

Диск С19 с ламели от сезал е по-мек в сравнение с диск С20.

 

Typ С 28/8 - С 28/12

Диск - сезал и шкурка

Приложение: полировка, финишно шлифоване на режещи инструменти, остриета на кънки, щамповани части, запоени части на ножове, шпакли на ръчни и автоматични машини.

Сезал и памук зашити в ламели, разрязани под 45°, закрепени на пластмасов корпус (непрекъснато колело).

Благодарение на включванията от шкурка се обезпечава по-голямо отнемане на материал в сравнение с диск С20.

Преимуществата в сравнение с дисковете от пластмаса и гума: висока еластичност, покритието е устойчиво на повреждане.

 

Вънешен диаметър: 100 - 1000 мм

Широчина: 30 - 100 мм

Импрегниране: V25, 2E3

 

Typ С 4/R

Диск - сезал въже

Приложение: премахва лек ефект тип "портокалова кора", обработка на мивки  на автоматични машини.

Сезалови въженца на стоманена тръба, много агресивна.

 

Външен диаметър: 80 - 220 мм

Широчина: 30 - 300 мм

Присъединителни отвори: 40, 50, 60 мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ С 50

Четка полусфера - ламели

Приложение: обработка на обемни изделия, тенджери, тигани, дъна и радиуси на мивки.

Сезал и памук зашити в ламели, разрязани под ъгъл 45° и закрепени на пластмасов корпус. Включването на памук увеличава ефективността на полировката и обезпечава постигане на висок блясък.

 

Външен диаметър: 100 - 200 мм

Присъединителни отвори: резба, штифт с резба или отвори

 

Typ P 7

Четка полусфера - въженца

Приложение: обработка на обемни изделия, тенджери, тигани, дъна и радиуси на мивки.

Сезалови въженца закрепени върху дървен или пластмасов корпус и изрязани в сфера. Повече блясък от Тип Р3 с Тампико влакна. Различни импрегнации

 

Външен диаметър: 120 - 250 мм

Широчина: 50 - 150 мм

Присъединителни отвори: Стандарт 12.5мм, други при поискване

 

Typ М

Четка  - спирала

Приложение: полировка страници, дъна и повърхности за сушене на мивки.

Възможна е комплектация с различни материали.

Видове корпуси: стоманена нескрепена спирала, заварена спирала, тръба, дървен или картонен корпус.

 

Външен диаметър: 60 - 500 мм

Широчина: 15 - 6000 мм

Закрепване: DB8-P1, DB8-P2, DB6, EB5

Твърдост: 4,6,8

Вид на материала: шлифовална четина (зърно 46 - 1000) полиамидна четина, сезал, кожа, хартиени върви, влакна на тампико, кокос и т.н.

 

Typ Р 3

Четка полусфера - влакна

Приложение: обработка на мивки, тенджери, обемни изделия, подноси.

влакна Mexico закрепени на дървен или картонен корпус.

 

Външен диаметър: 80 - 250 мм

Широчина: 50 - 150 мм

Присъединителни отвори: различни по желание на клиента (например, глухи или светли отвори)


Typ Р 1

Четка цилиндър - влакна

Приложение: зачистване, обработка мивки, тенджери, обемни изделия, подноси, а също и в дървообработването.

влакна Mexico закрепени на дървен или картонен корпус.

 

Външен диаметър: 80 - 250 мм

Широчина: 50 - 200 мм

Присъединителни отвори: различни по желание на клиента (например, глухи или светли отвори)

 

Typ PB

Четка кръгла - влакна

 

Слепени влакна Mexiko на корпус от плътен картон.

 

Външен диаметър: 100 - 500 мм

Широчина: до 100 мм

Импрегниране: всички видове

 

Typ PG

Четка тарелка - влакна

 

Щамповани влакна Mexiko на дървен корпус.

 

Външен диаметър: 80 - 500 мм

Присъединителни отвори: различни по желание на клиента (например, глухи или проходни отвори)

 

 

Видове импрегнации

 

Обозначение Цвят Приложение Твърдост
No.1 бял алуминиев профил, стомана средноплътна
No.2E3** червен стомана, неръждавейка средноплътна
No.3A кафяв стомана, неръждавейка, желязо, сребро еластична, много мека
No.V10 жълт стомана, неръждавейка, желязо, метали, не съдържащи желязо средно твърда
No.V10/80 жълт неръждавейка, желязо, метали, не съдържащи желязо твърда, много твърда
No.V12 оранжев  неръждавейка плътна - твърда
No.V122 оранжев неръждавейка плътна - твърда
No.V23* лилав неръждавейка, хром, никел средна, лепкава, еластична
No.V25* зелен неръждавейка, стомана, желязо много твърда, агресивна
No.V28* жълт неръждавейка, алуминий, стстомана твърда, агресивна
No.V31** небесно син неръждавейка, алуминий, стомана средно мека, еластична
No.V33** розов неръждавейка, алуминий, стомана средна, еластична
No.V33/HK** розов нержавейка, алуминий, стомана средна, лепкава, еластична
No.V48 тъмно-син неръждавейка, стомана много твърда
No.V25/40 светло-зелен влакнести четки-полусфери еластична
За платна от памук, сезал, шкурка, влакна тампико:
LO/10 жълт неръждавейка, метали, не съдържащи желязо средноплътна, промаслена с паста

* - особено агресивно снемане на материал

**- особено еластично снемане на материал

 

към главна страница

Loading...