П Р О Д У К Т О В   К А Т А Л О Г 
 
 
 
C.Hilzinger-Thum
========== ЛЕНТОВО ШЛАЙФАНЕ  ==========
ПОЧИСТВАНЕ НА ОСЕНЪЦИ
ШЛАЙФАНЕ
МАТИРАНЕ
ПРЕДПОЛИРАНЕ
ПОЛИРАНЕ
ЕКИПИРОВКАЛентово шлайфане - въведение


      Практиката показва, че всяка шлайфлента работи най-добре когато се използва с правилната контактна шайба.При грешен избор на контактна шайба, шлайфлентата не е достатъчно ефективна за използване.
Указания за твърдост
Контактни шайби с гумени или полиуретанови покрития се измерват в градуси за твърдост по Шор А
Указания за твърдост в °Шор А
30°Шор А = много мека
40°Шор А = мека
60°Шор А = средна
80°Шор А = твърда
90°Шор А = много твърда

Пластифлекс и Пермафлекс покритията не се измерват в градуси по Шор заради тяхната порьозност, а в градус по Аутан. За това ние означаваме тяхната здравина с "мека" и "средна".

Гумени,Полиуретанови,Пластифлекс и Пермафлекс покрития
Те са подходящи за сухо, мокро или маслено шлифоване, както за различните зърнености така и за "J" или "Х" ленти.

Полиуретанови покрития
Те са високоустойчиви на масло и постоянни мазнини
50° - 95°Шор А
Тип А8, А11

Гумените покрития са универсално употребявани
Масло и киселоустойчиви
30° - 90°Шор А
Тип А66, А77, А970

Покрития от изкуствена материя
Леко шлифоване, маслоустойчиви
Много меките покрития Пластифлекс и Пермафлекс не се изхабяват при дълго използване. Те не трябва да се загряват, защото могат да се разтопят. Много високият натиск не води до добър резултат, а пречи на покритието поради загряването му.
Тип А9, А90, А10, А100, А14, А15

Текстилни покрития
Текстилните покрития са подходящи само за суха употреба и прецизна механична обработка. Голeми предимства на текстилните покрития са липсата на вибрации и почти безшумен ход(незначителни децибели)
Тип А1

Канали
Колкото по-големи и широки са каналите на шайбата, толкова повече се залага на едри шлайф зърна за повече отнемане на материал. Гладките покрития се използват предимно при финна абразивност.

Канали № 2: финни, равномерни канали за
                        финно шлифоване
Канали № 3: стандартни канали за
                        универсално шлифоване,                          най-широко използваните модели
Канали № 6: ножни-зъбни канали за грубо
                        шлифоване


Твърдост
Колкото по-твърда е шайбата, толкова по-голямо е отнемането на материал. Твърдостта на контактната шайба трябва да се подбира в зависимост от релефа на обработваният детайл. Колкото по-ясно изразен е релефът, толкова по-мека трябва да е контактната шайба.

Шлайф ленти
За предпочитане е да се подбират твърди шлайфленти с Х-подложки за контактни шайби с твърди покрития между 60° - 90°Шор А. Гъвкави или меки ленти с "J"-подложка се използват за контактни шайби с меки покрития.

Рециклиране
Гумени валове със стоманени сърцевини и носещи контактни шайби с алуминиеви сърцевини могат да се рециклират с нови покрития. Този вариант излиза по-евтин спрямо новите шайби. Контактни шайби с изкуствени или пластмасови сърцевини не подлежат на рециклиране и не могат да бъдат използвани отново.

Видове форми на контактни шайбиТип

Кратко описание

Typ А 66

Гумен контактен вал - гладка повърхност, алуминиев корпус

Приложение:  предварително и нормално шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи; използват се и като ходови или обръщателни ролки.

Подходящи за приложенение при тежки ленти с грубо зърно, както и за ленти тип "J" и "X".

Покритието е устойчиво на въздействие на масла и киселини.


Външен диаметър: 50 - 500 мм

Широчина: 10 - 250 мм

Твърдост: 40° - 90° по Шор А (от много мек до много твърд)

Форма: 1-9


Typ А 77

Гумен контактен вал - повърхност с жлебове, алуминиев корпус

Приложение: нормално шлифоване с голямо отнемане на материал; силно отделяне на стружки; суха и влажна шлифовка на  автоматични машини и роботи; използват се и като ходови или обръщателни ролки.

Благодарение на жлебовете вала работи по-агресивно.

Препоръчва се да се използват шлифовални ленти тип " X ".

Покритието е устойчиво на въздействие на масла и киселини.


Външен диаметър: 50-500 мм

Широчина: 10-250 мм

Твърдост: 40° - 90° по Шор А (от много мек до много твърд)

Форма: 1-9


Typ А 8 Plastidur

Контактен вал - PU - гладка повърхност, алуминиев корпус

Приложение:  за сложни работи по шлифоване и голямо отнемане на материал; предварително и нормално шлифоване; суха и влажна шлифовка на  автоматични машини и роботи.

Вала е устойчив на изтриване и въздействие на масла и киселини.

Срока на употреба е значително по-дълъг от гумените валове.

Подходящ за работа с ленти с грубо зърно, тип "J" и "X".


Външен диаметър: 50 - 500 мм

Широчина: 10 - 300 мм

Твърдост: 65°A-среден, 80°A- твърд, 95°A- много твърд по Шор

Форма: 1-9


Typ А 11 Plastidur

Контактен вал - PU - повърхност с жлебове, алуминиев корпус

Приложение:  за сложни работи по шлифоване и голямо отнемане на материал; предварително и нормално шлифоване; суха и влажна шлифовка на  автоматични машини и роботи.

Вала е устойчив на изтриване и въздействие на масла и киселини.

Срока на употреба е значително по-дълъг от гумените валове.

Благодарение на жлебовете вала работи по-агресивно.

Подходящ за работа с ленти с груби и средни зърна, тип "X".


Външен диаметър: 50-500 мм

Широчина: 10-300 мм

Твърдост: 65°A-среден, 80°A - твърд, 95°A - много твърд по Шор

Форма: 1-9


Typ А 9 Plastiflex

Контактен вал - пеноматериал - гладка повърхност, алуминиев корпус

Приложение:  за силно закръглени, профилирани детайли, арматури, обков; фино, чисто и контурно шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи.

Еластичен вал от пеноматериал устойчив на въздействие на масла и киселини.

Обезпечава точно притискане.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 100-450 мм

Широчина: 20-200 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 20мм

Форма: 1-9


Typ А 90 Plastiflex

Контактен вал - пеноматериал - повърхност с жлебове, алуминиев корпус

Приложение:  за силно заоблени, профилирани детайли, арматури, обков; фино, чисто и контурно шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи.

Еластичен вал от пеноматериал устойчив на въздействие на масла и киселини.

Обезпечава точно притискане.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 100-450 мм

Широчина: 20-200 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 20мм

Форма: 1-9


Typ А 10 Plastiflex

Контактен вал - пеноматериал - гладка повърхност, алуминиев корпус

Приложение: за силно заоблени, профилирани детайли, арматури, обков; фино, чисто и контурно шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи.

Високоеластичен вал от пеноматериал устойчив на въздействие на масла и киселини.

Обезпечава точно притискане.Еластичността е увеличена за сметка на 40 мм покритие.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 100-450 мм

Широчина: 20-200 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 40мм

Форма: 1-9


Typ А 100 Plastiflex

Контактeн вал - пеноматериал - повърхност с жлебове, алуминиев корпус

Приложение:  за силно заоблени, профилирани детайли, арматури, обков; фино, чисто и контурно шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи.

Високоеластичен вал от пеноматериал устойчив на въздействие на масла и киселини.

Обезпечава точно притискане. Еластичността е увеличена за сметка на 40 мм покритие.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 100-450 мм

Широчина: 20-200 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 40мм

Форма: 1-9


Typ А 1

Контактен вал - ламели от памук,алуминиев корпус - чисто шлифоване

Приложение:  фино шлифоване на кръгли и плоски изделия от стомана и месинг, хирургически инструменти; суха шлифовка на  ръчни машини.

Контактният вал обезпечава  шлифоване без вибрации и шум за създаване на гладка повърхност без сенки и видими преходи.

Подходиящ за работа с  ленти  тип "J" с фини зърна.


Външен диаметър: 100-450 мм

Широчина: 30-100 мм

Твърдост: мек и средeн

 

Typ А 12

Контактен вал - ламели

Ламелите са от пеноматериал, тъкан, гума или кожа, понякога комбинирано, гъвкави на стоманен корпус. Пеноматериала се използва като центробежен материал, а тъканта за неговата поддръжка.

За постигане на различна твърдост - варира количеството материал и броя ламели на вала.


Външен диаметър: 350-800 мм

Широчина: 20-100 мм

Количество на групи ламели: 12/16/24/30/48

Тип на групи ламели:

- тъкан

- тъкан / пеноматериал

- тъкан / пеноматериал и гума

- тъкан / пеноматериал / кожа

- кожа / пеноматериал

 

Typ A 14 Permaflex

Контактен вал - ламели от пеноматериал, алуминиев корпус

Приложение:  фина обработка на профилирани изделия; чисто и хладно шлифоване; суха и влажна шлифовка на  ръчни и автоматични машини и роботи.

Високоеластичен вал от пеноматериал устойчив на въздействие на масла и кислелини.

Осигурява точен натиск и повторение формата на изделието. Благодарение на особеното разположение на ламелите се осигурява охлаждане на лентата, увеличава се срока на използване на лентата.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 150-450 мм

Широчина: 30-150 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 20-45 мм

Форма: 1-9


Typ А 15

Контактен вал - ламели от пеноматериал, алуминиев корпус

Приложение:  фина обработка на силно профилирани изделия; суха шлифовка на  ръчни иавтоматични машини и роботи.

Супереластичен вал от пресовани памучни ламели осигурява много точен натиск иповторение формата на изделието.

Подходящ за работа с ленти тип "J".


Външен диаметър: 150-450 мм

Широчина:30-150 мм

Твърдост: мек и средeн

Височина на покритието: 35-50 мм

Форма: 1-9

 

Typ А 20 

Контактен вал - с прошити слоеве

Приложение:  обработка на тесни профили, канали и прорези на ръчни машини и роботи.

Слоеве от тъкан (поддържащ материал) и пеноматериал (центробежен материал).

Центробежния материал "открива" по размера на разкъсване на шевовете. Колкото повече остават незасегнати шевове, толкова е по-твърд вала, толкова по-малко профилирани и плоски изделия могат да се обработват.


Външен диаметър: 350 мм

Широчина: 5-20 мм

Тип слой: - тъкан

               - тъкан / пеноматериал

 

Typ К 

Контактен вал - еднократен

Всички контактни валове с алуминиев корпус могат да бъдат изработени и с пластмасов корпус. Отличително преимущество на такъв корпус се явява неговата икономична цена. Пластмасовият корпус е удобен за използване, когато технологичният процес не позволява връщането на алуминиевият корпус в добро състояние за повторно напластяване.

Контактни валове с пластмасов корпус се предлагат само в стандартни размери.


HT-Typ A66/K              HT-Typ A10/K

HT-Typ A77/K              HT-Typ A90/K

HT-Typ A8/K                HT-Typ A100/K

HT-Typ A11/K              HT-Typ A14/K

HT-Typ A9/K                HT-Typ A15/K

 

Преимущества:

1) ниска стойност на пластмасовият корпус в сравнение с алуминиевият

2) икономия на транспортни разходи / не е необходимо да се отделят средства за доставка на използваният алуминиев корпус/

 


Специални валове


Възможно е изработване при желание на клиент на различни въртящи ролки, контактни валове с не големи размери, с различна твърдост на покритието на един диск, ос, шпиндел; различни еластомери  и  жлебове със специални форми по индивидуални чертежи.


към главна страница

Loading...
Loading...