Хилцингер-полирни технологии ООДФирма Хилцингер-полирни технологии ООД е част от WASAG HOLDING AG Швейцария

      Фирмата има дългогодишен опит в областта на шлифъчно - полировъчните инструменти и е водещ световен производител на иновационна висококачествена продукция. Широкият спектър на предлаганата продукция позволява да се комплектоват всякакви видове оборудване на разходни материали във всички стадии на производственият цикъл - от грубото обстъргване до огледалното полиране. Възможно е изготвяне на нестандартна продукция с индивидуални размери по поръчка на клиента. Ние сме винаги готови да Ви окажем квалифицирана помощ в правилният избор на шлифовъчно-полировъчните инструменти, изхождайки от Вашите технологични условия и oтчитайки Вашите желания.


Общи технически указания
  Лентово шлайфане Гумени валове Почистване на осенъци Шлайфане Матиране Предполиране Полиране ЕкипировкаЗа контакт:"Хилцингер-полирни технологии" ООД
Промишлена зона Честово, 5140 гр. Лясковец
тел. 0618/62100; 0618/64961; факс: 0618/64960
e-mail:
 Местоположение:

        Виж в Google Maps


  43°08'25.0"N 25°43'36.6"E

   На 25.01.2021 г. „ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.077-1450-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
   Кратко описание на проекта
„ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД е предприятие, чиято дейност е насочена към производство на висококачествени изделия за полиране.
Проектното предложение на „„ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ ООД“ ООД предвижда дейности , водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията.
Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 150 000,00 лв., от които от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
   Обща цел на проекта
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
   Очаквани резултати след изпълнение на проекта
Подкрепа за фирмата за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, като компенсира липсата на достатъчно ликвиден капитал за гарантиране на стабилност на създадените работните места.
Срок на изпълнение на проекта                 Начало на проекта: 25.01.2021 г.                 Край на проекта: 25.04.2021